Aktuella artiklar | Kost & kosttillskott | Träning & målsättning | Recept | Ambassadörer

Vad är dopning?

Gällande dopning så finns två helt skilda regelverk som inte skall förväxlas. Den svenska dopninglagen reglerar dopningbrott, medan det inom idrott finns ett helt eget regelverk.

Dopning inom idrotten

Dopning inom idrott definieras dag enligt följande: "Med dopning avses en manipulation med hjälp av kemiska ämnen eller andra medicinska metoder i avsikt att förbättra det idrottsliga resultatet".

För idrottsutövare innefattar det användande av substanser eller metoder som finns på den lista som World Anti-dopning Agency (WADA) har upprättat.

Du kan läsa hela listan här.

Uppdateras årligen

Dopninglistan uppdateras årligen och ämnen och metoder läggs till och tas bort. Till ämnen som varit på WADA:s lista hör bl.a. koffein, som finns i kaffe och till viss del även i te och kakao. 2004 beslutade WADA att ta bort koffein från dopninglistan.  

Tävling och träning

Dopninglistan är även indelad i ett antal underkategorier, däribland "Substanser och metoder alltid förbjudna, dvs. både vid tävling och träning" samt "Substanser och metoder enbart förbjudna vid tävling".

Den senare kategorin innefattar bl.a. stimulantia, men WADA har även inkluderat "andra substanser med liknande kemisk struktur eller liknande biologisk effekt". I detta fall behöver alltså substansen i fråga bidra till någon effekt, utan endast likna ett annat ämne till strukturen.

Svenskt Kosttillskott förespråkar ren idrott

Vi jobbar aktivt för att främja ren och hälsosam idrott, vilket dels innefattar att upplysa dig som konsument om eventuella ämnen i tillskott som är innefattade av WADA:s lista. Vårt arbete för ren idrott innefattar även att följa och anpassa vårt sortiment samt vår information till dig som konsument efter WADAS:s uppdateringar. Vi lagerför aldrig produkter som strider mot dopninglagen (se nedan). Svenskt Kosttillskott stödjer WADA:s arbete för en framtid med dopningfria tävlingsarenor.

dopningklassat enligt lagen

Prestationshöjande ämnen används även utanför idrotten vilket har resulterat att vi sedan 1992 har en lag mot detta, "Lagen mot dopning".  WADA:s lista över dopningklassade ämnen och de ämnen som omfattas av svenska dopningslagen skall dock inte förväxlas. Bruk av ämne som står med på WADA:s lista innebär inte per automatik brott mot dopningslagen.  Svenskt Kosttillskott saluför eller tillhandahåller självklart inga produkter som går under dopninglagen.

Läs hela lagtexten här

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss via vår kundtjänst.

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej