Ginseng

Ginseng är en rot som i tusentals år har använts i bland annat Kina och Korea, som anses förlänga livet och fungerar som stimulerande medel vid trötthet. Idag är ginseng ett mycket populärt örttillskott som används världen över.

  • Vad är ginseng?
  • Vad säger forskningen?
  • Ginseng i tillskott

Vad är ginseng?

Namnet ginseng kan både syfta till den amerikanska (Panax quinquefolius) och asiatiska eller koreanska ginseng (Panax ginseng), som alla består av liknande ämnen. Värt att notera är att sibirisk ginseng är en helt annan typ av rot som inte delar samma aktiva ingredienser som de andra arterna.

Ginseng är en ört som länge använts som ett kompletterande tillskott i Kina och Korea för dess stimulerande effekter vid trötthet, och förr användes ginseng även för att behandla astma och stress. Man har också sett att ginseng kan ha viss positiv inverkan på immunsystemet, och används därför som ett preventivt tillskott mot förkylning. Den aktiva substansen i ginseng är ginsenosid, och flera olika typer av ginsenosider har setts i ginsengroten.  

Ginsengte och en ginsengrot

Vad säger forskningen?

Som vi tidigare nämnt kan ginseng ha en uppiggande effekt vid trötthet, och vissa studier tyder även på att ett tillskott med ginseng skulle kunna bidra till en bättre fysisk prestation. I en studie (1) undersökte man om en singeldos på 1350 mg av notoginseng, som tillhör samma vetenskapliga släkte som asiatisk ginseng, kan öka syreupptagningsförmågan, uthålligheten och medelblodtrycket. 29 otränade vuxna i åldrarna 20-35 år valdes slumpmässigt ut, och delades in i en testgrupp (13 personer) samt en kontrollgrupp (16 personer). Under 30 dagar fick testgruppen inta ett tillskott på 1350 mg notoginseng per dag medan kontrollgruppen fick placebo, och mätningar utfördes både innan och efter testperioden. Resultaten är otroligt intresseväckande, och testgruppen hade en signifikant förbättrad uthållighet samtidigt som det maximala medelblodtrycket hade sänkts. Enligt den här studien kan alltså tillskott med ginseng bidra till en markant förbättrat fysisk prestation.

Det finns även studier som visar på att ginsengs kan bidra till positiva effekter på immunsystemet, och i en sådan studie (2) såg man att ginseng kan hjälpa till att stärka funktionen av ett influensavaccin. Med andra ord såg man att ginseng kunde bidra till ökad funktion av immunsystemet hos influensavaccinerade individer.

Ginseng i tillskott

Ginseng finns både som enskilt tillskott och exempelvis i produkter som är avsedda att bidra till en känsla av pigghet samt immunsystemets normala funktion. För dig som är nyfiken rekommenderar vi verkligen att du testar, ginseng har ju faktiskt blivit populärt av en anledning!

Referenser:

1) Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res 1996;22(6):338.

2) Reay JL, Kennedy DO, Scholey AB. Single doses of Panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity.J Psychopharmacol 2005 Jul;19(4):357-65.

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej
Tack för din åsikt!