Blodketonmätare Kit
1 st
399 kr
 
3,0
3 / 5
Betyg: 3 / 5
eBketone Teststickor
1 st
eBketone Teststickor 10 st
249 kr
 
5,0
5 / 5
Betyg: 5 / 5