Läs mer

Lårskydd

Ett lårskydd kan användas som träningsskydd inom idrott, och som support vid muskelskada i låret. Du som är aktiv inom träningsformer där lårets muskler ansträngs på ett intensivt sätt, kan ett lårskydd med kompression fungera som komplement för skadeförebyggande träning, prehab. Lårskydd är även användbart vid ont i lårets baksida eller framsida muskel, vid lårkaka eller muskelbristning i låret.

Filtrera
Filtrera 4 produkter
Varumärke
Mueller1 Os1st1 Vulkanskydd1 Rehband1
Rehab
Värme 3
Rörligt 3
Stabilt 2
Prehab 2
Sortering
Popularitet
Thigh Support
Black
Rehband QD Thigh Support
399 kr
 
Lårskydd
M
218 kr
 
3,7
3.67 / 5
Betyg: 3.67 / 5

Lårskydd med kompression och värme

Lårskydd sitter runt hela låret som ett funktionellt hjälpmedel till överbenets muskler, och täcker jämnt över lårets framsida (Quadriceps femoris) och baksida (hamstrings). Ett lårstöd ger lokal support till låret och kan användas under aktivitet och träning, samt under vardagen när du behöver extra support. Många lårskydd är designade för att ge värme, stöd och kompression, som kan vara användbart både vid prestationsinriktad träning och vid rehabilitering efter lårskada.

Detta kommer vi att gå igenom

Värme hjälper till att främja uppvärmningen vid aktivitet, och att hålla muskeln varm under hela träningspasset. Värme bidrar till blodcirkulationen, och genom det i förlängningen till syretransporten i blodet, vilket kan påverka muskelns kapacitet vid ansträning och utnyttjas vid resultatinriktad träning. Varma muskler löper även mindre risk för att drabbas av skador.

Kompression medför ett ökat tryck över muskeln, som även det kan bidra till en ökad blodgenomströmning med ökad syretransport som följd. Trycket kan även skapa en känsla av bättre muskelkontroll när du känner muskeln på ett tydligare sätt. Kompressionsskydd och kompressionskläder har av denna anledning blivit väldigt populärt inom träning, men även för rehabilitering.

Stabilitet och stöd till muskeln kan underlätta för dig som råkat ut för en sträckning i lårmuskeln och behöver lite extra hjälp att stödja muskeln för att kunna vara fortsatt aktiv. Stöd kan även ge en känsla av mental förberedelse på att använda muskeln, så att en skada eller smärta inte medför att du inte vågar stödja på muskeln ordentligt, vilket i sin tur annars kan medföra snedbelastning för andra muskler.

Lårskydd som träningsskydd kan användas av alla aktiva, men är speciellt användbart inom sporter där lårmuskulaturen utsätts för kraftig tyngd, plötslig kraftansträngning eller vid yttre kollisionsrisk. Det kan bland annat vara ishockey, friidrott, kampsport, tyngdlyftning eller fotboll. Lårstöd som träningsskydd kan även utnyttjas för resultatorienterad träning och tävling där lårets kapacitet är avgörande för insatsen. Det kan vara allt från löpning till kraftsport.

Lårskydd kan användas vid dessa tillfällen:

  • Som träningsskydd för prestationsinriktad träning inom idrott där lårens funktion spelar stor roll för resultatet (löpning, kraftsport med mera).
  • Som träningsskydd i skadeförebyggande syfte inom sporter där lårets muskler utsätts för hård belastning (ishockey, kampsport, styrkesport, fotboll).
  • Vid muskelbristning och översträckning i framsida eller baksida lår.
  • Vid lårkaka.

Ont i låret

Ont i lårmuskelns framsida eller baksida drabbas de flesta aktiva av någon gång, men för det mesta är det lindriga skador som går över av sig själv, med mer eller mindre hjälp. Muskelbristning är den vanligaste åkomman, och kan drabba både framsida lår och baksida lår. Muskelbristning är en överansträngning i muskeln, och beroende på hur den orsakas delas den upp i muskelsträckning och kontusionsskada.

Muskelsträckning / Muskelbristning i låret

Orsak: En muskelbristning inträffar i muskelns senfäste, när muskelfibrerna sträcks över sin kapacitet. Beroende på hur många muskelfibrer som går av blir skadan mer eller mindre omfattande och dramatisk. Muskelbristningar som orsakas av plötslig rörelse eller kraftig överbelastning, brukar definieras som en sträckning. Detta är en vanlig idrottsskada inom flera sporter där plötsliga intensitetsökningar är ett vanligt inslag. Kalla och ouppvärmda muskler drabbas oftare.

Symptom: Hur känns en muskelbristning? Vid skadetillfället upplever du en kraftig huggande smärta, ibland hörs även ett knäppande ljud. Direkt efter får muskeln en nedsatt funktionalitet och det kan kännas svullet och svårt att gå på benet.

Behandling: Akuta åtgärder är att genast avsluta aktiviteten, vila benet i högläge tillsammans med kompression och kyla på muskeln för att motverka svullnaden och lindra smärtan. Fortsatt lindning eller användning av ett lårskydd är bra att använda den närmsta tiden för fortsatt stöd och kompression, och inom några dygn även påbörja försiktiga aktiviteter och rehab för lårmuskeln. Se till att ha övat upp muskeln bra innan du påbörjar mer intensiv träning igen efter skadan, för att undvika att skadan går upp igen och du drabbas av en ny muskelbristning. Ta gärna hjälp av ett lårskydd eller värmebyxa för att motverka att drabbas av upprepade skador.

Lårkaka - Kontusionsskada

Orsak: En konstitutionsskada som vi i dagligt tal kallar lårkaka, är en muskelbristning som orsakas av kollision och yttre slag på muskeln. Vid en lårkaka uppstår en intramuskulär blödning som visar sig som en kraftigt blåmärke.

Symptom: Vid skadetillfället uppstår en direkt smärta och nedsatt funktion i muskeln, som klingar av efter hand. En inre blödning kan uppkomma inom två dygn efter skadetillfället med blåmärke som följd.

Behandling: Direkt efter skadetillfället bör du vara i total vila med muskeln och varken anstränga den, stretcha den eller massera den. Anledningen är att den inre blödningen som uppstår kan förvärras vid en ökad blodcirkulation, som i sin tur är en följd av aktivitet i muskelområdet. Ett tryckförband hjälper till att motverka blödningen, och bör sitta kvar de närmaste dagarna. Ett lårskydd med kompression eller värmande värmebyxor är ett bra alternativ, som även fortsatt kan användas i samband med rehab för att främja återhämtningen och motverka återkommande besvär.