Svenskt Kosttillskott AB, 24 januari 2013

Svar på artikeln publicerade av TT, 23 januari, gällande varning av kosttillskott som saluförs av Svenskt Kosttillskott AB i Danmark.

Gällande de ämnen som det utfärdas varningar för är det synefrin i kombination med koffein, yohimbin och extrakt från tribulus terrestris.

När det kommer till produkter som innehåller en kombination av synefrin och koffein har vi inte salufört dessa produkter sedan svenska Livsmedelsverket gått ut med varning om att denna kombination kan vara skadlig. Tyvärr har vi missat att uppdatera vår danskspråkiga webbsidas innehållsförteckning med denna information varför det felaktigt framförts att vi salufört denna kombination.

Gällande yohimbin har samma misstag även skett där. Svenskt Kosttillskott AB har därför inte, som det framkommit, salufört några produkter innehållande yohimbin. Utan vi har haft fel näringsinformation i vår danskspråkiga webbutik.

Tribulus terrestris är ett kosttillskott som är lagligt för försäljning i Sverige och EU, där Danmark gjort en annan bedömning än övriga länder i EU. Svenskt Kosttillskott AB baserar sin verksamhet i Sverige och följer både svenska och europeiska lagar.

Det är beklagligt att vi i dessa fall förmedlat felaktig information gällande innehållsdeklarationen i vår danska webbutik. Svenskt Kosttillskott AB har alltid haft som mål att leverera säkra och välfungerande kosttillskott med fullständig innehållsdeklaration och kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp som går igenom vår webbutik för att säkerställa att information framöver är korrekt.

Morgan Norrestam

Marknadschef och Verkställande Direktör