Verifierad köpare

En verifierad köpare är en person som köpt den recenserade produkten från vår butik. Köparen verifieras genom att få en inbjudan till att recensera produkten via e-post efter att ha gjort ett köp i vår butik. Inbjudan synkas med det slutförda köpet, vilket gör att vi kan verifiera äktheten av köpet och själva recensionen.

Recensioner som har skapats via dessa e-postmeddelanden markeras automatiskt med etiketten Verifierad köpare eftersom vi kan bekräfta att recensenten faktiskt har köpt produkten av oss.

Verifierad recensent

En verifierad recensent är en person som har bekräftat sin e-postadress eller verifierat sin identitet via ett socialt nätverk. Märkningen Verifierad recensent visar att innehållet har skrivits av en verklig person och inte av en bot. Denna märkning bekräftar inte att en kund köpt produkten hos oss.

Verifierad recensent används alltså när en användare fyller i informationen direkt på vår hemsida och samtidigt verifierar sin identitet på ett av följande sätt:

Verifikation via ett socialt konto

Recensioner som verifieras via ett socialt konto skapas med märkningen Verifierad recensent.

Verifikation via E-post

Recensioner som verifieras via e-post skapas först som anonyma recensioner (utan någon märkning) tills recensenten bekräftar sin e-post via ett verifieringsmail. När verifieringsmejlet har bekräftats läggs märket Verifierad recensent till i recensionen.

Anonyma recensioner

Vi tillåter även recensioner från anonyma användare. För anonyma recensioner visas ingen märkning. Detta används när en användare fyller i en recension eller fråga direkt på vår hemsida, men inte bekräftar sin identitet.