MoonCup

MoonCup startades 2002 med målet att göra kvinnors menstruation till en mer positiv upplevelse, samt något hälsosamt och eko-vänligt. MoonCup dedikerar stora delar av sin verksamhet till att forska kring menstruation och dess hälsoeffekter och arbetar aktivt för att undervisa allmänheten i detta, ofta skamfyllda, ämne som är hälften av jordens befolknings vardag.

Produkter