Kondroitin

Kodroitin är sällsynt som eget tillskott, men förekommer ofta i kosttillskott utvecklade för ledhälsa. Det är främst kombinationen med glukosamin som kondroitin verkar vara intressant.

  • Vad är kondroitin?
  • Effekter av kondroitin

Ont i axeln

Vad är kondroitin?

Kondroitin är uppbyggt av glukoronsyra och galaktosamin och finns som kondroitinsulfat naturligt i brosk och bindväv. Kondroitinsulfat har två primära syften; att bevara brosket och fungera som stabilisator i bindväven. Som byggsten hjälper den till att skydda mot nedbrytande enzymer och hjälper därigenom till att bibehålla broskets kvalitet. I bindväven hjälper det även till att smörja och skydda mot yttre påfrestningar.

Effekter av kondroitin

Kondroitin används sällan som ett enskilt tillskott, men ingår ofta i kosttillskott designade för ledhälsa och rörlighet. Det är främst i kombination med andra verksamma ämnen, exempelvis glukosamin, som kondroitin är mest effektivt.

I en studie* där man undersökte effekten på leder av kondroitin och glukosamin, påvisade man betydelsefulla skillnader vid ett intag av de båda. 32 personer drabbade av artros, genomgick en 16 veckors behandling där testgruppen fick dagligt tillskott av de båda ämnena samt MSM och vitamin D, medan jämförelsegruppen fick placebo. Efter testperioden mättes kollagen och hyaluron, som testgruppen visade stora förbättringar av i jämförelse med placebogruppen som inte hade förändrats alls.

För att kunna avgöra om kondoritin är verksamt för dig, gör du bäst i att testa själv. Läs gärna mer om ledhälsa och olika ämnen i Muskel- och ledhälsa.

Referenser:

*Effect of glucosamine-based combination supplement containing chondroitin sulfate ant antioxidant micronutrients in subjects with symptomatic knee osteoarthritis: A pilot study. Nakasone, Watabe, Watanabe, Tomonaga, Nagaoka, Yamamoto, Yamaguchi. 2011.

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej
Tack för din åsikt!